Ranunculáceae


I Ranunculáceae er følgende planter indsamlet:

5 Helléborus-hybrid 'Atrorubens'
6 Nigélla damascéna L. 'Miss Jekyll'
7 Nigélla nigéllastrum Willk. et Lange 'Summer Stars'
8 Cáltha palústris L.
9 Tróllius-hybrid 'Fuldmåne'
10 Tróllius-hybrid 'Orange Globe'
11 Eránthis hyemális (L.) Salisb.
12 Cimicífuga dahúrica (Turcz.) Maxim.
13 Delphínium-hybrid 'Black Knight'
14 Delphínium-hybrid 'Blue Bird'
15 Delphínium-hybrid 'King Arthur'
16 Consólida ajácis (L.) Schur. 'Blue Spire'
17 Consólida ajácís (L.) Schur. 'Dwarf Hyacint Flowered'
18 Aconítum napéllus L.
19 Ficária vérna Hudson ssp. vérna
20 Anemóne nemorósa L. Hvid eller Lyserød
21 Anemóne blánda Scott et Kotschy 'Atrocaerulea'
22 Anemóne Japónica-hybrid 'Honorine Jobert'
23 Anemóne Japónica-hybrid 'Königin Charlotte '
24 Hepática transsylvánica Fuss.
25 Clématis-hybrid 'Beauty of Worcester'
26 Clématis-hybrid 'Comtesse de Bouchaud'
27 Clématis-hybrid 'Lasurstern'
28 Thalíctrum aquilegifólium L.hvid og lilla
29 Thalíctrum dipterocárpum Franch.
30 Aquilégia vulgáris L. 'Pure White'


Ranunculáceae, Ranunkel-familien

Oftest urter med spredte, håndnervede mere eller mindre delte blade, ofte med stor bladskede, men ingen akselblade. Blomster i kvastformede stande. Undersædig. Mange, frie, skruestillede støvblade.

Tribus Helleboreae, Julerose-gruppen

Urter. Ydre blosterblade farvede, oftest honningblade. Ofte flerfoldsfrugt af bælgkapsler.

Helléborus, Julerose

Flerårige urter med fodnervede, snitdelte blade. 5 længe blivende, farvede blosterblade, 5-10 rørformede honningblade. 3-5 frugtanlæg, undertiden sammenvoksede ved basis.

Helléborus-hybrid

Ofte stribede eller plettede blosterblade.

'Atrorubens'
Ca. 30 cm høj blomsterstand af lysende purpurrøde blomster. Indersiden af blosterbladene har et svagt grønligt skær.

Nigélla

Enårige urter med flersnitdelte blade med linieformede afsnit. Blomstrende stængler ofte med et antal løvbladlignende svøbblade umiddelbart under den endestillede, enlige blomst med 5 blosterblade og 5-8, tolæbede honningblade. 5 frugtblade, der danner en 5-rummet, oppustet kapsel med frie grifler.

Nigélla damascéna L., Jomfru i det Grønne

Ca. 40-50 cm høje urter med hvidlige til violetblå, udstående blosterblade. Finbladet svøb umiddelbart under blomsten. Stærkt oppustet kapsel. I dennes ydervægge dannes store, luftfyldte hulrum, derved virker kapslen 10-rummet, men der er kun frø i de 5 indre rum.

'Miss Jekyll'
Ca. 40-50 cm høj urt med store, lyseblå, halvfyldte blomster.

Nigélla nigéllastrum Willk. et Lange

Ca. 30 cm høj urt. Blomster med kronblade, der er dobbelt så lange som bægerbladene.

'Summer Stars'
Ca. 25-40 cm høj urt med lyseblå blomster.

Cáltha, Kabbeleje

Flerårig sumpplante med tykke, glatte stængler og bladstilke. Blade nyreformede og rundtakkede. 5-9, gule blosterblade, honningblade mangler, men nektarier er udviklet ved grunden af bælgkapslerne.

Cáltha palústris L., Eng-Kabbeleje

Ca. 15-40 cm høj plante med 3-4 cm brede blomster.

Tróllius-hybrid, Have-Engblomme

Flerårig urt med håndsnitdelte grund- og stængelblade med fligede afsnit. Enlige, endestillede blomster med mange, gule blosterblade og mange, linieformede honningblade.

'Fuldmåne'
Blomster med lysegule bloster- og honningblade.

'Orange Globe'
Blomster med orangegule bloster- og honningblade.

'Eránthis, Erantis

Urt med uregelmæssig stængelknold. Umiddelbart under blomsten 3, store, siddende, håndfligede højblade. Løvblade langstilkede med fliget plade, der udvikles efter blomstring. Regelmæssig, endestillet blomst med 3+3 gule blosterblade, 6 krammerhusagtige honningblade. Flerfoldsfrugt af bælgkapsler.

Eránthis hyemális (L.) Salisb.

Meget tidligt blomstrende urt med ikke rødlig stængel.

Cimicífuga, Sølvlys

Flerårige urter med flere gange snitdelte blade. Blomster små, hvid- eller gullige i klaser eller slanke toppe. Bloster- og honningblade eller nektarløse staminodier kortere end de hvidlige støvblade.

Cimicífuga racemósa (L.) Nutt., Almindelig Sølvlys

Indtil 1,5 m høj plante med dobbelt snitdelte stængelblade med tandede bladafsnit. Blomster i slanke toppe af klaser.

Delphínium, Ridderspore

Flerårige urter med håndsnitdelte blade. Blomster i lange akslignende toppe, ensymmetriske med 5 farvede blosterblade, hvor det bagerste har en spore, der indeslutter 2, farvede honningblade. Der kan endvidere forekomme 2, små, blosterbladlignende honningblade. 1-3 bælgkapsler.

Delphínium-hybrid, Staude-Ridderspore

Enkelblomstrende eller mere eller mindre fyldte blomster.

'Black Knight'
Mørkeblå blomster.

'Blue Bird'
Lyseblå blomster

'King Arthur'
Lilla blomster.

Consólida, Ridderspore

Enårige urter med håndsnitdelte blade. Blomster i klaser eller toppe, ensymmetriske med 5 farvede blosterblade, hvor det bageste har en spore, der indeslutter to honningblade, som er sammenvokset til 1 blad.

Consólida ajácís (L.) Schur., Sommer-Ridderspore

Urter med 2-3 gange snitdelte blade med smalle, tilspidsede afsnit. Mangeblomstret, åben klase med kortstilkede, oftest blåviolette blomster med en 1,5 cm lang, tynd spore. Honningblade 3-lappede.

'Blue Spire'
Ca. 1,2 m høj, opret urt med blå blomster.

'Dwarf Hyacint Flowered'
Ca. 30-40 cm høj, tidligt blomstrende urt med hvide og lyserøde blomster.

Aconítum, Stormhat

Flerårige urter med hånddelte blade. Blomster i toppe eller klaser. Blomst ensymmetrisk med 5 blosterblade, hvor det bageste er stort, hjelmformet og har undertiden en sporeformet forlængelse. Optil 8 honningblade, af hvilke de bageste er langneglede og indesluttede i det bageste, store blosterblad. 2-5 bælgkapsler.

Aconítum napéllus L., Ægte Stormhat

Omkring 1 m høj, flerårig urt med dobbelt håndsnitdelte blade med 5-7 linieformede afsnit. Ugrenet klase med violette blomster med delvist hårede blosterblade. Hjelm halvkugleformet.

Tribus Ranunculeae, Ranunkel-gruppen

Ofte urter. Regelmæssige blomster med enkelt, farvet bloster eller med grønt bloster og kronbladlignende honningblade. Småfrugter enfrøede nødder.

Ficária

Urter med rodknolde og hele blade. Bloster enkelt med grønt 3-talligt bæger og gule honningblade.

Ficária vérna Hudson, Vorterod

Kølleformede ammerødder. Glat, opstigende stængel, ofte rodslående. Blade hjerte-nyreformede, helrandede-lappede. 8-12 honningblade med linieformet nektarium.

ssp. vérna

Med ynglelegemer i alle eller i alt fald nedre bladhjørner.

Anemóne, Anemone

Urter med rhizom. Blomstrende stængler med 3-snitdelte højblade placeret lidt under blomsten, eller under blomsterstanden. Blomster med farvet bloster bestående af 5-mange blosterblade, honningblade manglende.

Anemóne nemorósa L.,

Hvid Anemone Indtil 20 cm høj urt med tyndt, krybende rhizom. En enkelt, nikkende blomst med 6-7, hvide eller svagt røde blosterblade.

Anemóne blánda Scott et Kotschy, Balkan-Anemone

Indtil 20 cm høj, flerårig urt med knoldlignende rhizom. Blade glatte. Store, enlige blomster med hvide, røde, rosa eller blå blosterblade. Atrocaerulea' Dybt blå blosterblade.

Anemóne Japónica-hybrid, Høst-Anemone

Blomster samlet i store, løse toppe. Oftest mange blosterblade.

'Honorine Jobert'
Ca. 1 m høje, flerårige urter med store 3-delte blade. Hvide blomster i lette stande.

'Königin Charlotte'
Ca. 1 m høje, flerårige urter med store 3-delte blade. Rosafarvede blomster i lette stande.

Hepática

Urter med spredte, lappede løvblade. Blomstrende stængler, kun med et svøb af kransstillede, hele, bægerbladlignende højblade. Kort, glat eller håret griffel.

Hepática transsylvánica Fuss., Ungarsk Anemone

Urt med relativt langt rhizom, der vokser i tætte tuer. Løvblade 3-5-lappede med groft rundtakkede lapper. Svøbblade med fåtandede spidser.

Clématis-hybrid, Klematis

Oftest klatrende buske med modsatte blade. Oftest 4-tallige blomster med enkelt, farvet bloster. Småfrugter nødder med blivende, stærkt håret griffel.

'Beauty of Worcester'
2,5-3 m høj klatrende busk. Blomstrer tidligt forår med 10 cm brede, violtblå, fyldte blomster med cremefarvede støvknapper. Blomstrer anden gang med ikke fyldte blomster i den sene sommer.

'Comtesse de Bouchaud'
2-3 m høj, sent- og storblomstret klatrende busk. Blomster lyserød-lilla, 8-10 cm brede med gule støvknapper.

'Lasurstern'
2-3 m høj, kraftig, klatrende busk. Blomstrer tidlig sommer med enkelte, 10-12 cm brede blå-lyslilla blomster. Blosterbladene bølgede i randen. Støvknapper cremefarvede.

Tribus Thalictreae, Frøstjerne-gruppen

Adskiller sig fra Helleboreae og Ranunculeae ved at have små kromosomer, samt en anden sammensætning af indholdsstoffer.

Thalíctrum, Frøstjerne

Flerårige urter med oftest stærkt sammensatte blade og veludviklede akselblade. Tætblomstrede toppe af små, 4-tallige blomster med oftest hvid- eller gullige, tidligt affaldende blosterblade.

Thalíctrum aquilegifólium L., Akeleje-Frøstjerne

Indtil 1,5 m høj urt med blomster i tætte toppe. Tidligt affaldende blosterblade, violette eller hvidgule støvknapper.

Thalíctrum dipterocárpum Franch., Viol-Frøstjerne

Optil 1,5 m høj urt med foroven kantede stængler. Blomster i smal top af rosa til violette, æg- til lancetformede, ikke tidligt affaldende blosterblade.

Aquilégia, Akeleje

Flerårige urter med 1-3 gange finnede blade. 5-tallige, regelmæssige, oftest nikkende blomster med stærk farvede honningblade, oftest krum sporer. Mange støvblade. Flerfoldfrugt af bælgkapsler.

Aquilégia vulgáris L., Almindelig Akeleje

Indtil 80 cm høj urt med 2-3-delte blade. Blomster i fåblomstrede stande. Blosterblade bredt ægformede. De krumme sporer på længde eller lidt længere end pladen.

'Pure White'
Hvide blomster. Kortere sporer end "almindelig" Aquilégia vulgáris L.

Tilbage til indholdsfortegnelsen