Solanáceae


I Solanáceae er følgende planter indsamlet:

289 Nolána paradóxa Lindl. 'Snowbird'
290 Nicotiána aláta Link et Otto (F1 hybrid) 'Domino Salmon Pink'
291 Nicotiána aláta Link et Otto 'Fragrant Cloud'
292 Nicotiána aláta Link et Otto (Havana F1 serie) 'Havana Hvid'
293 Nicotiána aláta Link et Otto (Havana F1 serie) 'Havana Lime Green'
294 Nicotiána aláta Link et Otto (F1 hybrid) 'Nicki Bright Pink'
295 Nicotiána × sánderae W. Wats. (Sensation serie) 'Violet Sensation'
296 Nicotiána sylvéstris Spegazz. et Comes
297 Nicotiána langsdórffii Weinm.
298 Salpiglóssis sinuáta Ruiz. et Pav. 'Grandiflora'


Solanáceae, Natskygge-familien

Blade skuestillede, forskydningerne forekommer ofte, således at to ulige store blade sidder modsat hinanden. Undersædige, tvekønnede, helkronede og oftest 5-tallige blomster i kvastformede stande.

Tribus Nolaneae

Blomst regelmæssig. 5 frugtblade, frugtknude 5 (-10)-rummet. Spaltefrugt med 1- til flerfrøede nødder.

Nolána, Pokalblomst

Lave, enårige urter ofte med parvise blade. Store blomster med tragt- til klokkelignende krone.

Nolána paradóxa Lindl.

Indtil 25 cm høj, nedliggende, håret urt med opstigende blomstrende skud. Langstilkede, ægformede, butte, hårede blade. Enlige blomster med klokkeformet bæger med trekantede, oprette flige. Klokke- til tragtformet krone.

'Snowbird'
Ca. 10-20 cm høj urt. Blomster med hvid, tragtformet krone med gult rør.

Tribus Cestreae, Tobak-gruppen

Regelmæssige blomster. 2 frugtblade. (1)-2-rummet frugtknude. Bær eller kapsel.

Nicotiána, Tobak

Urter med spredte, hele blade. Regelmæssige eller svagt uregelmæssige, kirtelhårede blomster i toppe.

Nicotiána aláta Link et Otto, Vinge-Tobak

En- til flerårig urt med fåbladet roset af spatelformede til elliptiske blade. Stængelblade ovale til elliptiske og nedløbende. Blomster i fåblomstrede toppe.

'Domino Salmon Pink'
Ca. 25-30 cm høj urt med laksefarvede blomster.

'Fragrant Cloud'
Indtil 90 cm høj urt med store, hvide blomster.

'Havana Hvid'
Lav, busket urt, der danner kraftige sideskud. Hvide kroner med kort tragt.

'Havana Lime Green'
Ca. 50-70 cm høj urt. Limegrønne kroner med kort tragt.

'Nicki Bright Pink'
Ca. 25-30 cm høj urt. Blomstrer gennem hele sommeren til den første frost. Lys- til mørkerøde kroner.

Nicotiána × sánderae W. Wats., Purpur-Tobak

Indtil 1 m høj, klæbrig, enårig plante. Nedre blade store, hvælvede og spalteformede, øvre aflangt lancetformede. Blomster i toppe med tragtformet krone med spidse flige.

'Violet Sensation'
75-90 cm høj urt med spidse til ovale blade. Blomster ca. 8 cm lange og violette.

Nicotiána sylvéstris Spegazz. et Comes, Narcis-Tobak

Flerårig, indtil 1,5 m høj, kirtelhåret urt. Grundblade i roset, og stængelblade stilkede, bredt ovale til lyreformede. Blomster i store toppe. Indtil 10 cm lang, rørformet, hvid krone med afrundede, tilbagebøjede kronflige.

Nicotiána langsdórffii Weinm.

Enårig, indtil 1,5 m høj urt. Nedre blade ovale, øvre lancetformede. Blomster grønne eller gulgrønne. 1-2 cm langt blomsterrør ender i en klokke.

Tribus Salpiglossideae, Trompettunge-gruppen

Blomst ensymmetrisk. Frugtknude 2-rummet. Oftest kapsel.

Salpiglóssis, Trompettunge

Blødhårede og kirtelhårede, enårige urter med hele til fjersnitdelte blade. Oftest enlige, langstilkede, spraglede blomster med 5-spaltet, rørformet bæger og skævt tragtformet krone. 4 fertile støvblade. Kapsel.

Salpiglóssis sinuáta Ruiz. et Pav.

Ca. 50-100 cm høj, opret, stærkt grenet urt med indskårne blade. Blomst variabel i farven, med farvede længdestriber. 2 korte svøbblade med sammenhængende knapper. 2 lange svøbblade.

'Grandiflora'
Store blomster.

Tilbage til indholdsfortegnelsen