Asphodeláceae


I Asphodeláceae er følgende planter indsamlet:

410 Eremúrus himaláicus Bak.
411 Kniphófia-hybrid 'Express'


Asphodeláceae

Rosetplanter med smalle, linienervede blade. Endestillet blomsterstand.

Eremúrus, Kleopatras Nål

Indtil 3 m højt, opret blomsterskaft med ugrenet, mangeblomstret stand. Blomster med næsten frie, 1-6 nervede blosterblade.

Eremúrus himaláicus Bak.

Indtil 2 m højt blomsterskaft. Blomster med hvide blosterblade med en brun streg på udvendige side.

Kniphófia-hybrid, Raketblomst

Linieformede, jævn tilspidsede blade med kølet underside og fint tandet bladrand. Opret blomsterskaft med tætblomstret klaselignende stand.

'Express'
Indtil 1 m høj blomsterstand, hvor udspringet starter i toppen. Blomster i knop orangerøde og i udspring gule.

Tilbage til indholdsfortegnelsen