Amaryllidáceae


I Amaryllidáceae er følgende planter indsamlet:

429 Narcíssus Pseudonarcíssus-hybrid (Div. 1) 'Golden Harvest '
430 Narcíssus Pseudonarcíssus-hybrid (Div. 1) 'King Alfred'
431 Narcíssus Pseudonarcíssus-hybrid (Div. 1) 'Mount Hood'
432 Narcíssus Pseudonarcíssus-hybrid (Div. 1) 'Newcarstle'
433 Narcíssus Pseudonarcíssus-hybrid (Div. 1) 'Preamble'
434 Narcíssus Incomparábilis-hybrid (Div. 2) 'Carbineer'
435 Narcíssus Incomparábilis-hybrid (Div. 2) 'Carlton'
436 Narcíssus Incomparábilis-hybrid (Div. 2) 'Ice Follies'
437 Narcíssus Incomparábilis-hybrid (Div. 2) 'Mary Bohannon'
438 Narcíssus Incomparábilis-hybrid (Div. 3) 'Sealing Wax'
439 Narcíssus poëticus L. (Div. 9) 'Praecox'
440 Narcíssus poëticus-hybrid (Div. 9)
441 Galánthus nivális L.
442 Galánthus nivális L. 'Flora Pleno'
443 Leucójum vérnum L.


Amaryllidáceae, Amaryllis-familien

Flerårige urter med løg, løgstamme eller sjældnere med rhizom. Rosetstillede, oftest linieformede, 2-radede blade. Blomster på sidestillet skaft, ofte omgivet af hindeagtige svøbblade. Oversædige, tvekønnede blomster med 3+3 blosterblade og 6 støvblade. Bibloster ofte tilstede.

Tribus Narcisseae, Narcis-gruppen

Blosterblade sammenvoksede ved grunden. Tydelig bibloster, hvor støvtrådene ikke er tilvokset dette.

Narcíssus, Narcis

Løgplante oftest med smalt linieformede blade. Hult skaft med 1-flere blomster i skærmlignende stande omgivet af et tørt svøbblad. Blomst med trompet- rør- eller kraveformet bibloster.

Division 1, Trompet-Narcis

Biblostret lige så lang eller længere end blosterbladene. Blomstrer tidligt til sent forår.

Narcíssus Pseudonarcísssus-hybrid, Påskelilje

Blomsterskaft med enlige blomster. Indtil 5 cm lang, cylindrisk bibloster.

'Golden Harvest'
Ca. 50 cm høj løgplante. Meget store blomster med mørkegule blosterblade og bibloster.

'King Alfred'
Store blomster med gyldengule blosterblade og bibloster.

'Mount Hood'
Blomster med hvide blosterblade. Bibloster først lysegult, men falmer senere til hvidt.

'Newcarstle'
Blomster med hvidlige blosterblade og gult bibloster.

Division 2, Stor-Kronet Narcis

Længden af biblostret mindst 1/3 af blosterbladene, men dog kortere end disse.

Narcíssus Incomparábilis-hybrid, Ægte Narcis

Blomsterskaft med enlige blomster. Bibloster bredt tragtformet, indtil 2 cm lang.

'Carbineer'
Blomster med gule blosterblade og orangefarvet bibloster.

'Carlton'
Mørkegule blosterblade og bibloster.

'Ice Follies'
Blomster med hvide blosterblade. Bibloster lysegult, men falmer senere til cremefarvet.

'Mary Bohannon'
Store blomster med mørkegule blosterblade og mørkorangerødt bibloster.

Division 3, Småkronet-Narcis

Blosterblade 3 gange længere end biblostret. Blomstre forår til tidlig sommer.

Narcíssus Incomparábilis-hybrid, Ægte Narcis

Blomsterskaft med enlige blomster. Bibloster bredt tragtformet, indtil 2 cm lang.

'Sealing Wax'
Mørkegule blosterblade og orangerødt bibloster.

Division 9, Poëticus-Narcis

Blomster med hvide blosterblade og lille, farvet bibloster. Blomstre sent på foråret eller først på sommeren.

Narcíssus poëticus L., Pinselilje

1-blomstret skaft. Få mm højt, indtil 1,5 cm bred, tallerken- til skålformet, gult bibloster med kruset rød kant.

'Praecox'
Blomster med tilbagebøjede, ved randen svagt indrullede blosterblade. Blomstrer ca. en måned tidligere end andre Narcíssus poëticus sorter.

Narcíssus poëticus-hybrid, Pinselilje

Små blomster med hvide blosterblade og gule bibloster unden rød kant.

Galánthus, Vintergæk

Linie- til lancetformede blade med lav bladskede. Enlige, nikkende hvide blomster.

Galánthus nivális L., Almindelig Vintergæk

Indtil 20 cm høj plante med indtil 2,5 cm brede løg. Blade linieformede. Blosterblade smalt omvendt ægformede, indtil 1 cm lange, i spidsen let udrandede og med en grøn tværstillet plet.

'Flora Pleno'
Blomster fyldte. Tværstillet grøn plet på de inderste blosterblade, manglende på de yderste.

Leucójum, Hvidblomme

Opret med 2-4 blade. Skaft 1-5-blomstret med 1-2-bladet svøb. 6 frie blosterblade.

Leucójum vérnum L., Dorothealilje

Indtil 30 cm høj plante med indtil 2,5 cm bredt løg. 1-(2), klokkelignende, hvide blomster på skaftet. Gul eller grøn plet på blosterbladsspidserne. Blomstrer om foråret.

Tilbage til indholdsfortegnelsen