Introduktion for lægfolk


Hvis man ikke er bekendt med den latinske navngivelse kan "Hendes Majestæt Dronning Ingrids Herbarium" virke lidt svær at finde rundt i.

Men efter denne introduktion skulle det være muligt at forstå navngivningen og fordybe sig i hvad der stod i Graasten Slothave i sommeren 1995. Hvis det ikke interessere en, hvordan man er kommet frem til plantens navn kan man blot klikke på plantenavnene i begyndelsen af familierne og billedet af planten vil komme frem i nederste venste hjørne

Latinske navne er altid i kursiv. Plantenavnet er bygget op af to navne efterfulgt af en forfatterforkortelse og eventuelt et sortsnavn. Det første navn er slægtsnavnet, der så efterfølges af artsnavnet. Forfatterforkortelsen henviser til den person som har navngivet planten. Der kan forekomme flere typer af den samme plante. Disse forskellige typer kaldes sorter. Sorterne kan være fremkommet af naturens vej eller man kan bevist have forædlet på arten for at få flere sorter.

Arter kan sommetider opdeles i underarter (forkortes ssp.).

For at få lidt styr på alle de plantearter der findes er arterne opdelt efter følgende struktur: Sektioner, grupper, underfamilier, familier, underordner og ordner. Ved store familier som Asteráceae, Kurveblomst-familien, bruges hele inddelingen, hvor inddelingen kun bruges delvist i små familier.

Lad følgende eksempel demonstrere ovenstående. Under en tæt løvbevoksning i Graasten Slothave stod en lille gruppe planter, som ved første øjekast lignede jordbærplanter. Senere erfarede vi at det var en plante med det danske navn månedsbær. Det latinske navn for månedsbær er: Fragária vésca L. var. horténsis (Duch.) Staudt f. semperflórens (Ser.) Staudt 'Rügen'. Dette navn er ser forfærdelig indviklet ud. Ser vi nærmere på det er det ikke så svært igen. De forskellig dele i navnet hentyder til følgende:

Månedsbær tilhører Potentil-gruppen som hører under Rosen-underfamilien. Denne er en underfamilie af Rosen-familien.

Plantebeskrivelserne i "Hendes Majestæt Dronning Ingrids Herbarium" begynder med at beskrive den enkelte familie. Derefter underfamilie, hvis der findes en, for så at løbe igennem gruppe, sektion, slægt, art, variatet og sort. Selve indelingen af planterne er bestemt efter en international botanisk retningslinie.

God fornøjelse

Tilbage til indholdsfortegnelsen